Velkommen til Ballangen næringsutvikling

dame_med_briller.jpg

Det er som regel ikke mangelen på forretningsideer som er problemet, men muligheten for å få den nødvendige hjelp i oppstartsfasen.

Vi som nå arbeider med næringsutviklingen i Ballangen kommune er i gang med å sette et nytt konsept ut i livet som skal sikre den best tenkelige hjelp til alle som går rundt med en gründer i magen.

Har du forretningsideen, så skal nok vi sørge for at du får all den hjelp du trenger.

Selv om Ballangen er en kommune med et begrenset antall lag og foreninger, bedrifter og gründere, så er det viktig at vi finner en effektiv kanal å kommuniser gjennom. De fleste av oss har en hverdag som er fylt med alle mulig gjøremål, som mange ganger kan gjøre det vanskelig å få tiden til å strekke til. Vi vil derfor på disse  sidene forsøke å holde dialogen i gang vedrørende alle de forhold som relaterer seg til næringsarbeid i kommunen.

 

forum.jpgFølg med på hva som skjer!

Ballangen er en liten kommune med begrenset næringsliv, antall lag og foreninger, økonomiske midler og mye annet... Det er nok mange til vi kunne ønske oss.

I første omgang er det engasjement vi ønsker og vi vet at engasjement kun skjer gjennom en optimal informasjonsflyt. Om vi eller Ballangen næringsforum arrangerer et møte vedrørende et tema så kommer det kanskje maks 10- 15 personer og det er bare ikke godt nok.

Vi har forståelse og erkjenner blankt at folk har en hektisk hverdag med mange gjøremål og andre prioriteter. Men samtidig er vi overbevist om at folk bryr seg - de bryr seg om utviklingen av det samfunn vi bor i - de bryr seg om det servicenivå kommunen kan tilby - de bryr seg om hvorvidt det kan skapes lokale arbeidsplasser og et utbygget servicetilbud.

Derfor velger vi nå, å bruke nettet i størst mulig grad til den informasjonsflyt som skal være tilstede i forbindelse med næringsutviklingen i Ballangen kommune. Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger, ikke bare fra næringslivet og politiske engasjerte, men også fra den enkelte borger, lag og foreninger og alle øvrige som måtte ha en mening om det arbeid eller de tiltak som skal gjennomføres. 

Så hvis du er en av de som bryr seg, er opptatt av å følge med, eller ønske å delta i diskusjonen om hvordan vi sammen kan utvikle samfunnet vårt til det bedre - dette vi bli knutepunktet for all næringsrelatert informasjonsflyt.

Hvis du ønsker å få nyhetsbrev om hva som skjer, merk det området som har interesse for deg og skriv inn din e-post adresse, så blir du løpende informert.

Hvis registrerer deg som bruker, kan du også ta del i de diskusjon som kommer i gang på vårt forum - registrer deg som bruker her

Nyhetsbrev

For å kunne holde en løpende dialog med alle aktører vil vi i stor utstrekning sende generell informasjon ut via nyhetsbrev. Vi håper derfor at du vil vurdere hvilken informasjon du kan være interessert i og tilmelde deg den relevante gruppe

Email:

Vi har bruk for bilder!30th-business-anniverary-montage-collage-6.jpg

Hjemmesiden er ny! Fotogalleriet er tomt, men vi vet at det gir et ekstra piff til siden når man også kan komme med et bilde knyttet til den tekst man skriver.

Vi er derfor interessert i å få så mange bilder inn som mulig, gjerne bilder vi kan bruke i vår slide eller i de nyheter vi bruker. Bildene må gjerne være relatert til næringsutviklingen i Ballangen på en eller annen måte. 

Hvis du har noen du vil dele med oss og som vi kan benytte på vår hjemmeside, tar vi imot med takk!

ghostbusters-3-logo3.jpg

STOPP!!!     Her er 3 ting vi ber deg ta stilling til....  

 

Number-One.png

blue-rounded-square-with-number-2-hi.png

red-rounded-square-with-number-3-md.png

Registrer deg som bruker av siden

Som registrert bruker får du tilgang til å delta i diskusjonen rundt næringsutvikling på en helt annen måte.

Det åpnes opp for flere menyvalg og du kan også poste innlegg i diskusjonsforumet.

Her kan registrere deg som bruker

Bli mottaker av nyhetsbrev

Den fremtidige dialog fra næringslivs aktørene mot bedrifter, lag & foreninger eller bare enkeltpersoner med spesiell interesse vil gå via nyhets mail. Dette gjelder både nyheter, aktiviteter, faglig oppdatering og annet.

Det er derfor viktig at du haker av for den eller de gruppene, hvor du ønsker å følge med på hva som skjer, skriv inn din e-post adresse og send inn.

Kobling til nyhetsbrev øverst på siden

Kontroller kontaktinformasjon vi har i databasen!

Skal kommunikasjon fungere er vi avhengig av at den kontaktinformasjon vi har er korrekt. Vi ber derfor alle om å søke opp den bedrift eller det lag og forening man arbeider i, for å kontrollere den informasjon vi er i besittelse av.

I første omgang er vi ute etter å få korrekt informasjon om alle lag og foreninger i kommunen.

Kontroller lag & foreninger her