Om oss

Aktørene i det kommunale næringsarbeid
Styret_BNF_1.jpg

I utgangspunktet vil det næringsarbeid som utføres i Ballangen være utført i et samarbeid mellom Ballangen næringsforum og næringssjefen i Ballangen kommune.

Ballangen næringsforum vil være det naturlige talerør for det etablerte næringsliv, og skal forsøke å avklare hvilke tiltak man ønsker å få gjennomført i kommunen for å bistå eller fremme det eksisterende næringsliv. Dette vil typisk være tiltak som påvirker næringslivets rammebetingelser i kommunen, men kan også være generelle tiltak rettet mot kompetanse heving eller felles aktiviteter som eksempelvis utviklingen av "julegata" i sentrum.

Ballangen Næringsforum (BNF) og Narvikregionen Næringsforening (NRNF) har i flere år samarbeidet til begge foreningenes beste. 

Næringssjefen har definerte oppgaver som følger med stillingen, men disse har en mer generell karakter og retter seg nok mot alle element av kommunens næringsarbeide, fra utvikling og salgs fremme av kommunens næringsareal, bistå eksisterende næringsliv gjennom Ballangen næringsforum,etc. De definerte oppgaver samt tiltak for disse er beskrevet under sine "oppgaver".

Lenker