Ballangen næringsforum

Ballangen næringsforum har følgende vedtekter:

BLI MEDLEM

Er du eller din bedrift medlem?

Hvis ikke – ta kontakt. Det er nå dere har muligheten til å bidra til utviklingen av regionen vi bor i.

Ballangen Næringsforum har ingen ansatte, men styret bestreber seg for å ivareta medlemmenes interesser.

Styret består av representanter fra handel/tjenesteytende, reiseliv, entreprenør og landbruk.

Ballangen Næringsforum kan i de fleste tilfeller være et bindeledd mellom næringslivet og kommunens politiske og administrative ledelse, samt Futurum.

Ballangen Næringsforum arrangerer månedlige frokost-/kveldsmøter hvor blant andre kommunens politiske og administrative ledelse deltar. På denne arenaen tas det opp ulike temaer (store og små) som har betydning for næringslivet og øvrige innbyggere.

Møtene er åpne for alle.

Ballangen Næringsforum drives av kontingent fra medlemmene og er derfor avhengig av at så mange som mulig er medlemmer.

Sammen når vi de mål vi setter oss! 

Innmeldingsskjema


Lenker