Narvikregionen næringsforening

Narvikregionen Næringsforening (NRNF)

er en interesseorganisasjon for et hundretalls medlemsbedrifter. NRNF arbeider for å hjelpe og ivareta medlemmenes interesser gjennom nettverk og kontakter samt påvirke premissgivere og beslutningstakere.

 

 • NRNF skal arbeide med nettverksbygging og lobbyvirksomhet, i samarbeid med myndigheter på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå.
 • NRNF bidra til at Narvikregionens næringsliv får best mulig arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter.
 • NRNF medlemmer representerer et tverrsnitt av regionens næringsliv med om lag 70 prosent av sysselsatte i privat virksomhet.
 • NRNF er organisert gjennom et styre samt flere fagråd.
 • NRNF er aksjonær i Futurum AS.
 • NRNF bistår medlemmene med faglig service og gir tilbud om kompetansehevende kurs og seminarer.

 

Som medlem i NRNF får du innflytelse gjennom engasjement opp mot styret, sekretariatet, gjennom direkte kontakt på seminarer, informasjons- og planleggingsmøter i bransjeforeningene samt gjennom årsmøtet.

NRNF er blant annet representert i følgende styrer og råd:

 • Futurum AS
 • Kontaktutvalg for næringslivet og kommunen
 • Flyplassutvalget for Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes
 • Utvalget for vekst og utvikling av Narvik Lufthavn, Framnes
 • Stiftelsen Vinterfestuka
 • Nettverk av næringsforeninger i de fire nordligste fylkene 

 

Narvikregionen Næringsforening
Postboks 75
8501 Narvik

Epost: post@nrnf.no

 

 

Du kan besøke Narvikregionen næringsforening hjemmeside her

Lenker