Definerte arbeidsoppgaver

Mange utfordringer

grunder_nov09.jpgDet er i sakens natur en rekke utfordringer som skal håndteres når det skal pustes nytt liv i kommunens næringsarbeid.

Ut over de mer åpenlyse oppgave som å bistå det eksisterende næringsliv, arbeide med utnyttelse av kommunens komparative fordeler samt legge forholdene til rette for nyetablering, så ligger der også utfordringer i å skape den kultur, entusiasme samt det pågangsmot som skal til får å kunne vende den mangeårige negative spiral som næringslivet i Ballangen har vært utsatt for.

Så i utgangspunktet er det ikke en mann eller en gruppe av personer som kan skape de ønskede resultater. Dette blir en oppgave for hele befolkningen i Ballangen. Her må vi løfte i flokk, trekke frem den nødvendige dugnadsånd, være tålmodige og slåss både mot bygde trollet og Janteloven. Sammen skal vi nok klare det og Ballangen kommune er i alle fall villig til å gjøre sitt.

Det har tidligere ikke vært ansatt egen næringssjef for Ballangen kommune. Denne oppgave har vært tilegnet enten rådmann eller ordfører.

Fra og med 01.12.13 ble Ole Petter Fjellstad ansatt egen næringssjef i kommunen, for at kommunen skulle ha et mer dedikert fokus på det arbeid som ligger under næringssjefens arbeidsoppgaver.

Næringssjefen i Ballangen kommune har fått definert følgende arbeidsoppgaver i forbindelse med tiltredelse i stillingen: 

Definerte arbeidsoppgaver

 


1.  Bistå eksisterende næringsliv med oppfølging gjennom  

      næringsforeningen.


2.  Tilrettelegge og bistå for gründere og annen nyetablering.


3.  Være kommunens bindeledd i arbeide med utviklingen av

     Ballangen svømme- og flerbrukshall.


4.  Revisjon av strategisk næringsplan


5.   Ivareta Ballangen kommunes informasjonskanaler, det være

      seg videreutvikling av hjemmeside, eller utvikling av  øvrig

      informasjonsform ut til innbyggerne


6.   Ivareta overordnet ansvar for gjennomføring og

       rapportering i   forhold til eksterne prosjektmidler (bolyst,

       grønn omsorg mv.)


7.   Utarbeide og ha hovedansvaret for markedsføringskampanje

      av   Ballangen som attraktiv tilflyttingskommune

Lenker