Tiltaksplan for næringsarbeid i Ballangen kommune

Tiltaksplan

Tiltaksplan vil komme som et resultat av Strategisk næringsplan.'

Denne vil ikke være ferdig gjennomarbeidet og godkjent før høsten 2014. 

I mellomtiden, vil det arbeides med en del adhoc oppgaver i forbindelse med kommunens næringsarbeid.

Vi vil derfor forsøke å legge ut en oversikt over disse adhoc oppgaver måned for måned inntil strategisk næringsplan er godkjent.

Lenker

Her kan du laste ned Strategisk næringsplan for Ballangen kommune 2009 -2013