Resultat av tiltak for næringsarbeid

Resultat

Her kommer en løpende beskrivelse av de resultater som kommer som et resultat av det næringsarbeid som blir gjennomført i Ballangen kommune.

Vi vil forsøke å koble dette til de strategier og tiltak som fremkommer i kommunens strategiske næringsplan.

Lenker