Publisert av: admin March 19th, 2014

3251560189_5325286a.jpgBallangen Energi får ja fra Nordland til å bygge ut kraft både i Røvatnet og Hjertvatnet.

Tirsdag sa en enstemmig komité ja til de foreslåtte prosjektene.

Endelig konsesjon er det NVE som gir.

Energiverket ønsker å bygge et helt nytt kraftverk med vann fra Røvatnet, og å styrke Hjertvatnet kraftstasjon med å hente vann fra Storelva som også er en del av Melkedalvassdraget.

Fire-fem småkraftverk

De to er forventet å kunne produsere totalt 12 og 22 GWh i året, henholdsvis for Røvatnet og Hjertvatnet.

For Hjertvatnet vil vann fra Storelva representere en produksjonsøkning på 13,5 GWh.

Mens Fylkesmannen i Nordland har sagt nei til å ta vann fra Røvatnet til Hjertvatnet av vernehensyn både av truede arter og av hensynet til det spesielle landskapet i området, sier altså fylkespolitikerne ja.

Anne-Rita Nicklasson, ordfører i Ballangen og fylkestingsrepresentant for Høyre, forteller at representanter både fra energiverket og fra familien Sara som driver reindrift i området, har orientert næringskomiteen om planene i forkant av behandlingen i fylkestinget.

Slakteplass

Samene ønsker å etablere en slakteplass i området, etter at miljøendringer skal ha gjort det vanskelig å få slakte på tradisjonelle steder, og sier seg derfor positiv til planene, slik hun forklarer det.

– For Ballangen er det av stor betydning om det blir gitt konsesjon til begge.

– Det vil si at vi kan være selvforsynt med kraft om det skulle oppstå en krisesituasjon, sier Nicklasson som ikke legger skjul på at hun er fornøyd med utfallet.

Stor utbygging

Anleggsperioden er antatt å ville vare mellom to og tre år, og det vil koste 140 millioner kroner om begge blir bygd.

Anne-Rita Nicklasson våger ikke anta noe om hvor lang tid det kan ta før NVE får behandlet konsesjonssøknaden.

Hun sier at hun i dag ikke vet hvor mye utbygginger vil få å si for kommunekassa i Ballangen.

Hva mener du?

You must be logged in to leave a reply. Login »