Publisert av: ole November 6th, 2014

 

Vi nærmer oss oppstart for den nye portalen for Ballangen. Dette skal være et felles nettsted for informasjon fra lag og foreninger i kommunen og en nyhetskanal.Invitasjon

Vi inviterer laget eller foreningen deres til å komme på informasjonsmøte om prosjektet onsdag 12. november kl 18.00 i kantina på Flerbrukshallen i Ballangen.

 

Tanken er at dere alle skal kunne informere om aktiviteter i regi av egen forening, for å kunne nå både medlemmer og befolkningen for øvrig. På denne måten vil det være lettere for dere alle å bli synlig, om aktivitetsnivået er stort eller lite.

Næringslivet og det offentlige skal også kunne bruke sidene, for å kunne gi informasjon til befolkningen.

Enkelt og effektivt

Den enkelte forening skal selv få tilgang til å legge ut informasjon på nettsidene, og benytte en kalender med opplysning om tidspunkt for møter, dugnader, treninger og andre aktiviteter.

Det vil bli gitt opplæring for de enkelte, og vi vil være tilgjengelig for oppfølgning og assistanse i ettertid. Mindre lag og foreninger vil også kunne få hjelp til å legget ut informasjon.

For å sikre at nettstedet forblir aktivt, vil vi ha et apparat som følger opp og arbeider med å holde en flytende informasjonsstrøm.

Se og bli sett

Ideen er at vi skal skape en sentral møteplass for Ballangens innbyggere, og at organisasjonslivet skal bli så synlig som mulig for alle. Ved at de enkelte lag og foreninger informerer om sine aktiviteter på et felles nettsted, gjerne ved siden av sine egne kanaler, vil de forhåpentligvis fange interesse fra andre.

Kanskje kan man få noen flere medlemmer, litt flere folk på dugnader og litt bedre besøk når man arrangerer loppemarked eller lotteri. Mulighetene er gratis for foreningene. Sett utenfra kan kanskje kommunen fremstå som mer attraktiv, med å synliggjøre det rike organisasjonslivet.

Nyheter og nytt fra næringslivet

Vi tar sikte på at det blir lagt ut relevant informasjon og nyheter fra Ballangen. Siden vil også ha lenker til annen informasjon, som for eksempel været og rutetider for offentlig transport.

Det lokale næringslivet får også muligheten til å gjøre nytte av nettsidene, for nyheter, kunngjøringer og annonsering.


Har du spørsmål, kan du kontakte Ole Petter Fjellstad eller Trond Gustavson på telefon 769 29 178 eller på epost: post@balnytt.no


Får å få en best mulig oversikt over hvor mange som kommer vil det det være fint om dere melder dere til via skjemaet under: