Start up

Her vil vi kjøre konkrete eksempler på etablering av Start-up, hvor vi bruker lean-canvas.

Formålet er å kombinere teori og praksis. Det betyr at vi vil arbeide med en konkret etablering, koble teorien til hvor vi er i etableringsfasen og fortelle om de tiltak eller oppgaver vi gjennomfører i praksis.

Selvfølgelig vet vi at 9 av 10 etableringer mislykkes, så vi kan med stor sannsynlighet bli en av dem, men formålet er først og fremst å vise hvordan vi ved å benytte Lean Canvas, kan komme hurtig og effektivt igjennom oppstartfasen og få en avklaring på om forretningsideen også kan bygges ut til en vanntett forretningsmodell.

Vi regner med å starte opp i starten av oktober 2014....

Det blir spennende!!!

Mvh Ole Petter

Lenker