Running Lean

Running lean

I forbindelse med den næringsutvikling vi arbeider med i Ballangen, er et vesentlig satsingsområde arbeide mot nyetablering og gründer kultur.

Det å starte opp med en ny virksomhet er ikke noe enkelt prosjekt. Det er mange utfordringer som skal håndteres og mange føler nok at risikoen og arbeidsoppgavene er for store til at de ønsker å ta det avgjørende skritt over i denne verden.

For å kunne synliggjøre at dette kan gjøres på en strukturert måte med en begrenset risiko, har vi i Ballangen valgt å arbeide med Running Lean som vårt hovedkonsept for utvikling av nye forretnings-konsept/-modeller.

Running Lean ble utviklet gjennom år med førstehånds erfaringskunnskap hentet fra dusinvis av produkter. Det er en syntese av mange andre metoder og beste praksis - tre av de mest betydningsfulle vesen: Lean Startup, kundeutvikling, og bootstrapping

Running lean vise deg hvordan du ved å start med din plan A, kan videreutvikle forretningsideen til du har en « bullet-proof» visjonen av denne, ved en gjentagende stresstesting av forretningsmodell.

Gjennom Running lean lærer man:

  • Hvordan kan beskrive din visjon av en forretningside, på en enkelt side.
  • Avgrense og utvikle din visjon til en skuddsikker forretningsmodell.
  • Finne de mest risikofylte problem som bør avklares.
  • De kritiske komponenter av ulike forretningsmodeller
  • Hvordan man kan fjerne de største farer ved forretningsmodellen gjennom samtaler og andre undersøkelser.
  • Får avklart de faktorer ved forretningsmodellen som er vesentligst og viktigst for eventuelle investorer

Visste du at:

At du kan få avklart om din forretningside er liv lage i løpet av noen få måneder?

At det ikke trenger å koste deg annet enn egen arbeidsinnsats å avklare om din forretningside har et marked?

At Innovasjon Norge kan gi opp til 150.000,- kr i tilskudd til avklaring av din forretningside?

Lenker

Teoretisk gjennomgang

Via lenkene på høyre side kan du få en enkel teoretisk gjennomgang av hvordan Running Lean kan fungere som verktøy for gründere, entreprenører eller knoppskyting i eksisterende næringsliv.

Går du rundt med en gründer i magen, så anbefaler vi at du bruker litt tid på denne gjennomgangen og ser de video presentasjoner som presenteres.

Vi er sikker på at du etter gjennomgangen vil:

  1. Føle deg tryggere på hva som skal til for å komme i gang.
  2. Forstå at det ikke er noen større økonomisk risiko ved å avklare om din forretningside er liv laga.
  3. Forstå at det ikke trenger å ta mer enn 10 - 12 uker fra du starter opp til du har en avklaring.
  4. Stole på at vi kan guide deg gjennom dette arbeide og vi har den beste struktur for å kunne gjøre dette.

Praktisk gjennomgang

I tillegg til den teoretiske gjennomgang av Running Lean, har vi valgt  å kjøre en praktisk gjennomgang av det arbeide som skal til innen du har fått en avklaring rundt din forretningside ( enten er den ikke liv lage, eller så har du en forretningsmodell som er skudd sikker og klar for skalering i markedet). Dette gjør vi med praktiske eksempler, hvor vi har tatt fatt i en forretningside og kjører prosessen med avklaring og videreutvikling av forretningsideen gjennom en Running Lean prosess.

Dette gjør vi for bedre å kunne synliggjøre den innsats og de oppgaver som ligger foran deg som iverksetter. 

Du finner våre gjennomgang til høyre i menyvalget.

Dine kommentarer

You must be logged in to leave a reply. Login »