Kjør ekspriment

Kontinuerlige eksperiment for systematisk håndtering av risiko

Nå som du har fått din visjon for din forretningsmodell skrevet ned på ditt canvas og samtidig har identifisert de største risiko-områder, er du nå klar til mer grundig testing av din forretningsmodell gjennom eksperimenter.

"Lean" er etter hvert en tungt forankret vitenskapelige metode for kontinuerlig forbedring.

Det å bygge en vellykket forretningsmodell (nytt produkt) er ikke en eksakt vitenskap, men det kan være til stor hjelp å tenke på at arbeide kan fungere som en prosess hvor en serie av eksperimenter kan hjelpe deg med å bringer orden i en kaotisk prosess – hvor man ellers kan bli pepret med alle mulige alternativ og  ekstrem usikkerhet.

Mye på samme måte som at en vitenskapsmann ikke går inn på labben uten mål og mening og bander sammen en rekke forskjellige stoffer, så bør heller ikke du helt uten mål og mening forsøke å teste ut din forretningsmodell.

I vitenskap, er det en godt definert fremgangsmåte for å snu usikre forutsetninger til en teori, - deretter inn i et sett hypoteser, og til slutt inn i et sett med eksperimenter som tester disse hypoteser.

Det å kjøre eksperimenter på din egen forretningsmodell er ikke noe annerledes.

Frem til nå, har du ut fra din opprinnelige ide, ved hjelp av egen kunnskap og kreativitet skrevet ned din første forretningsmodell/canvas. Du har sannsynligvis eller forhåpentlig også gjennomført dine første utforskende samtaler med ditt nettverk og eventuelle rådgivere.

(Du hadde disse samtalene, ikke sant?)

Alt dette har vært en forberedelse til den neste fase i den empiriske testing av forretningsmodellen.

Empirisk (definisjon): Resultat som er basert på, innsamling av data, eller kontrollerbar ved observasjon eller erfaring,  snarere enn teori eller ren logikk.

Det å kjører eksperimenter er "den" sentral aktivitet i et Lean Startup.  Men det å kjører effektive eksperimenter er faktisk ganske vanskelig.  Det krever disiplin, objektivitet, og en sunn balanse av nysgjerrighet som igjen krever at man klarer å holde sterke meninger svakt.

Men som sakt, det er mye vi kan lære av de vitenskapelige metoder på hvordan et eksperiment skal design og utformes.

You must install Adobe Flash to view this content.

Lenker

Dine kommentarer

You must be logged in to leave a reply. Login »