Lean stack ovesikt

Utvikling av forretningsmodellen

Vi forutsetter at du allerede har vært gjennom «Lean Canvas» og kanskje allerede har startet arbeide med din egen forretningsmodell/canvas. 

Lean Stack har som målsetning å validere din forretningsmodell.  Validering av en forretningsmodell handler om en stresstesting av de forutsetningene du har lagt inn i din forretningsmodell gjennom en kontinuerlig uttesting via nøye planlagte eksperiment.

 

Lean Stack gir deg en praktisk rammeverk for å gjøre denne validering.

Lean Stack er spesielt utviklet for å hjelpe deg med følgende:

  1. Oppfange de vesentlige forutsetninger som ligger i kjernen av din forretningsmodell (ved hjelp av Lean canvas)
  2. Definere dine vesentlige milepæler for suksess
  3. Identifiser dine neste hovedmål og hvilke forutsetninger du har liggende uten empiriske data
  4. Utforme en strategi for å nå dine mål, og til slutt
  5. Implementering og raffinering av din strategi gjennom kontinuerlige eksperimenter.

Videoen nedenfor vil gjennomgå hvordan dette kan gjøres.

You must install Adobe Flash to view this content.

Lenker

Dine kommentarer

You must be logged in to leave a reply. Login »