Gjennomfør eksperiment

Kjøre og journalføre eksprimentene

 

Her skal vi se nærmere på selve arbeidshest i Lean Stack – Det å kjøre og journalføre eksperimenter. 

Mens selve utførelsen eller gjennomføringen av det å kjøre et eksperiment ofte blir vurdert som værende ganske greit, så er det å designe/utforme og kjøre gode eksperimenter ofte sett på som værende mer kunst enn vitenskap.

I selve utformingen av Lean Stack er det med utgangspunkt og inspirasjon fra forsknings verden bygd opp en layout med noen grunnregler og prinsipper som hjelper deg til å kjøre eksperimentene tilnærmet på et vitenskapelig nivå. 


Klikk på videoen under og se hvordan du kan bruke Lean Stack til å kjøre og journalføre dine eksperimenter, tilnærmet som en vitenskapsmann:

You must install Adobe Flash to view this content.

Lenker

Dine kommentarer

You must be logged in to leave a reply. Login »