Investor kapital

Du kommer ingen vei bare med et produkt

For mange er det et problem å forstå at et godt produkt eller 

Hvis det er snakk om et nytt prosjekt i en eksisterende virksomhet, så kan man godt ha de finansielle muskler til å løfte et prosjekt på egen hånd. 

Dessverre gjelder ikke det samme hvis du står som etablerer og skal i gang på egen hånd.

Lenker til samme nivå:

Lenker til undersider: