Rammebetingelser

Det er mange forhold som regulerer et samfunns evne til å opprettholde og utvikle nye arbeidsplasser.

Jeg vil på undersider forsøke å samle og dokumentere de forhold som er kjent, samt belyse de oppgaver vi må arbeide med for å forbedre næringslivets forhold i Ballangen kommune.

Jeg tar gjerne i mot forslag til forhold som skal belyses på disse sider.

Lenker