Befolkningsutvikling

Alle kan sjekke hvordan befolkningsutviklingen beregnes for alle landets kommuner.

Hvordan blir utviklingen i Ballangen kommune? 

Statistisk sentralbyrå har laget en statistikk som framskriver befolkningsendringene i alle landets kommuner mange år fram i tid. Hvordan blir forholdet mellom eldre og unge? Blir det flere eller færre tjenestemottakere? Nedenfor kan du se fremskrivingen av befolkningsutviklingen i Ballangen kommune.

Statistisk sentralbyrå har tatt fatt i omfattende tallmateriale, fra Kostra-basen og fra SSBs egne kommunevise befolkningsframskrivninger, for å beskrive utviklingstrendene for landets kommuner. Kommunal- og regionaldepartementet har laget figurene i statistikken. 

Her finner du en pdf presentasjon av resultatet

Såfremt dette ikke er en utvikling vi ønsker for Ballangen - så må vi gjøre noe med det. Gå til vårt forum og si din mening og gi oss dine forslag til hva som skal gjøres!

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

 

4.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

7.jpg

 

8.jpg

 

9.jpg

 

10.jpg

11.jpg

 

12.jpg

 

13.jpg

 

14.jpg

 

15.jpg

 

16.jpg

 

 

Lenker