Gründer kultur

Hva vil det si å være gründer?

Det å være gründer handler om å våge å ta steget fra en trygg og kjedelig arbeidsplass til å bli selvstendig næringsdrivende — et liv hvor den glamorøse drømmen om å kunne leve av det man brenner for drukner i skjemaer som må fylles ut, regnskap og næringsoppgaver som må føres, kunder som må skaffes (og jo mindre kundene forstår av hvordan verden fungerer, jo bedre) og fristelser i hverdagen som må unngås, og alt dette skal selvsagt skje på altoppslukende og uforutsigbar arbeidstid til minimal og uforutsigbar lønn. (Utdrag fra Dagbladets beskrivelse av det å være "Gründer").

Entreprenørskap

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
 

Entreprenørskap er å etablere og/eller utvikle en ny forretningsmessig virksomhet. En person som viser entreprenørskap omtales gjerne som gründer eller entreprenør, og innehar evner og kompetanse innen innovasjon, finans og forretning. Bærekraftighet ut fra etterspørsel og positiv balanse mellom kostnader og produksjon er sentralt.

Innovasjon i entreprenørskap er gjerne rettet mot nytenking innen forretningsidé, produktidé med utviklng av prototyp, eller mot ulike deler av en etableringsprosess eller en endringsprosess.

Gründer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
 

En gründer (tysk: grunnlegger) er en person som har tatt initiativ til å starte et selskap eller en virksomhet, og som svarer for deler av, eller hele den risiko som er involvert i foretaket. I dagens norsk oppfattes gjerne en gründer som en som etablerer et foretak, vanligvis med ny teknologi. På andre språk brukes også ordet entreprenør, et ord som hos oss gjerne forbindes med et firma innen byggebransjen.

Gründere har ofte en sterk tro på en idé eller en nytt teknologisk produkt/tjeneste, de har tro på at dette skal lykkes i markedet og er villig til å ta en betydelig grad av personlig, profesjonell eller finansiell risiko for å få realisert muligheten.

Seriegründere er da personer som har etablert ny virksomhet en rekke ganger, og ved sin erfaring og opplevelser dermed kan sies å ha utviklet en særskilt kompetanse på dette området.

På norsk hadde ordet gründer opprinnelige en rent negativ betydning. Det har sin opprinnelse i de såkalte Gründerjahre i Tyskland etter grunnleggelsen av det tyske keiserrike, da en stor økonomisk vekst gav rom for spekulative investeringer.

Lenker

Hvordan står det til med gründerkulturen i Ballangen?

1 Meget dårlig
2 Dårlig
3 Middels
4 Godt
5 Meget godt

Editorial_cartoon_depicting_Charles_Darwin_as_an_ape_1871.jpgHvorfor er så gründerkultur så viktig?

Først og fremst er det viktig å forstå at man også kan snakke om en "næringslivs-darwinisme".

Næringslivet er hele tiden i utvikling og endring - dette gjelder hele bransjer, markeder, kundepreferanser etc.. Hvis man ikke hele tiden arbeider med innovasjon, utvikling og forbedring, er naturloven ganske så treffsikker - "Man bukker under for konkurransen"

I Norge alene er det opp mot 50.000 nye bedrifter som blir etablert hvert år - på samme tid er det også ca 50.000 bedrifter som bukker under. 

Fra Cappelen Damm har vi følgende vurdering: " Enkelt fortalt kan vi si at det er viktig å skape et fremtidsrettet miljø for å få et stabilt godt næringsliv som kan tjene hele samfunnet. Du kjenner til at et næringsliv som går godt, innebærer at de fleste i befolkningen er i arbeid. At en stor andel av befolkningen er i arbeid, gir ikke bare store skatteinntekter, men også større avgiftsinntekter. Positive ringvirkninger av dette ser vi i form av fellesgoder innenfor helsetjenester, miljøtiltak og utdanning. Siden bedrifter er utsatt for sterk konkurranse og er sårbare overfor nye oppfinnelser og ny teknologi, er innovasjon og entreprenørskap nødvendig for at næringslivet skal holde på sin konkurransekraft. Vi skal ikke gå lenger tilbake enn til tidlig på 2000-tallet for å finne sterk nasjonal engstelse for norsk industri og frykt for massenedleggelser av både bedrifter og arbeidsplasser."

Ser man det i et mer lokalt eller regionalt perspektiv, kan man nok ta og føle på konsekvensene.

Ballangen har nok historisk vært preget av størst aktivitet innen primærnæring som jordbruk, skogbruk, fangst og fiske, i tillegg til en, etter hvert, større og større gruve og bergverk industri (sekundærnæring).  Råvaremarkedet er konkurranseutsatt og prisene kan ha store svingninger. I Ballangen har vi nok sett konsekvensen av dette både innenfor skogdrift og bergverksindustrien. Når antallet av arbeidsplasser og som en konsekvens av dette, befolkningstallet minker, har dette en direkte påvirkning av den gjenværende sekundær- og tertiær-næring. 

Ser man på befolkningsutviklingen i Ballangen, finner man en reduksjon av innbyggertallet på ca 40 % i løpet av de siste 50 år (4200 i 1962 og 2591 i dag) Ser man på de offentlige prognoser for utviklingen frem til 2040 og hvis disse slår til, er det liten tvil om det vil bli et ytterligere press på den gjenværende sekundær- og tertiærnæring, - ytterligere reduksjon i antallet arbeidsplasser og et dårligere og dårligere servicetilbud, både innenfor privat og offentlig sektor.

Resultatet blir en negativ spiral som nok ikke stopper før vi kan stabilisere antallet av arbeidsplasser i kommunen.

Spørsmålet blir så: "Hvordan kan vi sikre de eksisterende arbeidsplasser eller aller helst skape nye arbeidsplasser i Ballangen kommune?"

Selvfølgelig er det mange måter å angripe denne utfordringen på, - man kan arbeide for å få tilført flere offentlige arbeidsplasser (statlig og fylkeskommunale), - man kan arbeide mot og være heldig å få en ekstern aktør som etablerer seg i kommunen ut fra de komparative fordeler som kommunen besitter, etc.  Men i de nevnte tilfeller er vi avhengig av andre, avhengig av tilfeldigheter eller hell ut fra øvrige omstendigheter. Vi har ingen garantier, kontroll eller sikkerhet for at vi vil lykkes.

Fra mitt ståsted er det avgjørende at vi tar spaden i egen hånd og selv arbeider for å løse problemet. Vi må selv være villig til å skape, vi må selv være villig til å ta risiko og vi må selv ta ansvaret for de utfordringer vi står overfor. Det er derfor det for meg er så viktig at vi arbeider med å forbedre gründerkulturen, - evnen og viljen til innovasjon, kontinuerlig forbedringer og vilje til å skape og ta risiko. Dette gjelder både nye iverksettere såvel som den knoppskyting som kan skje fra det eksisterende næringsliv. Vi må løfte hode og være villige til å se ut over vårt eget lokale eller regionale marked. Selvfølgelig trenger vi en lokal servicenæring men hvis vi alle skal klippe håret på hverandre blir det ikke tilført noe til kommunen. 

Implisitt ligger det en rekke øvrige elementer som kompetanse og kompetanseheving, 

Det er mange veier til Roma, og det er mange hinder som skal passeres. Vi skal finne og synliggjøre de personer som ønsker å starte opp med egen virksomhet ( om målet er en 1/4, en 1/2, 1/1 stilling eller fler arbeidsplasser er underordnet), dernest skal vi ha frem de gode ideene som finnes der ute og sist men ikke minst skal vi ha et konsept for hvordan forretnings modellene kan utvikles til skudd sikre forretningsmodeller som kan klare seg i markedets konkurransesituasjon.

Det konsept jeg ønsker å arbeide med kalles "Running Lean" og er et utspring fra "Lean Startup". For å konkretiser og synliggjøre hvordan det fungerer, har jeg valg å kjøre en prosess helt åpent for å vise hvordan forretningsmodellene kan utvikles. Så håper jeg at vi med dette kan vise at terskelen for å komme i gang ikke er så stor som man ofte går rundt og tror.

Du kan følge prosessen for vårt første prosjekt under menyvalget "Start-up"

Kom gjerne med innspill til denne artikkelen eller hvis du har mer på hjertet, så skriv et innlegg under "Hvordan skaper vi nye arbeidsplasser i Ballangen?"

Hva mener du om emnet?

Posted by huhidilafeoy on
http://flagylantibioticmetronidazole.net/ - Buy Flagyl Cialis Generic Tadalafil http://levitra-20mg-prices.com/
Posted by dagihaduzubqr on
http://flagylantibioticmetronidazole.net/ - Flagyl Cialis Generic Tadalafil http://levitra-20mg-prices.com/
Posted by Sarah Carlson on
I came across your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur website and wanted to let you know that we have decided to open our POWERFUL and PRIVATE web traffic system to the public for a limited time! You can sign up for our targeted traffic network with a free trial as we make this offer available again. If you need targeted traffic that is interested in your subject matter or products start your free trial today: http://segundaibc.com.br/go/1i Unsubscribe here: http://priscilarodrigues.com.br/url/11
Posted by Andrea Gibson on
I came across your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur website and wanted to let you know that we have decided to open our POWERFUL and PRIVATE website traffic system to the public for a limited time! You can sign up for our targeted traffic network with a free trial as we make this offer available again. If you need targeted traffic that is interested in your subject matter or products start your free trial today: http://priscilarodrigues.com.br/url/v Unsubscribe here: http://priscilarodrigues.com.br/url/11
Posted by Erma Bowman on
I am reaching out since we saw a link to your website and thought you would be a good candidate for our traffic service. We provide targeted website traffic to virtually any type of website. We target our visitors by both country and keywords that you either submit to us or we can do keyword research for you. We offer a seven day FREE trial period with free traffic so that you can try our service to make sure it will work for you. Which of your websites needs the most growth? Find out more here:http://segundaibc.com.br/go/1i Unsubscribe here: http://corta.co/f5m
Posted by Erma Bowman on
I am reaching out since we saw a link to your website and thought you would be a good candidate for our traffic service. We provide targeted website traffic to virtually any type of website. We target our visitors by both country and keywords that you either submit to us or we can do keyword research for you. We offer a seven day FREE trial period with free traffic so that you can try our service to make sure it will work for you. Which of your websites needs the most growth? Find out more here:http://v-doc.co/nm/jkfq0 Unsubscribe here: http://priscilarodrigues.com.br/url/11
Erma Bowman http://v-doc.co/nm/jkfq0
Posted by Virginia Williams on
This is a message to the Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur admin. Your website is missing out on at least 300 visitors per day. Our traffic system will dramatically increase your traffic to your website: http://0nulu.com/rjv - We offer 500 free targeted visitors during our free trial period and we offer up to 30,000 targeted visitors per month. Hope this helps :) Unsubscribe here: http://0nulu.com/nbz
Posted by Virginia Williams on
I discovered your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur page and noticed you could have a lot more traffic. I have found that the key to running a website is making sure the visitors you are getting are interested in your subject matter. We can send you targeted traffic and we let you try it for free. Get over 1,000 targeted visitors per day to your website. Start your free trial: http://0nulu.com/opx Unsubscribe here: http://0nulu.com/nbz
Posted by Virginia Williams on
This is a comment to the Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur admin. Your website is missing out on at least 300 visitors per day. Our traffic system will dramatically increase your traffic to your site: http://0nulu.com/csy - We offer 500 free targeted visitors during our free trial period and we offer up to 30,000 targeted visitors per month. Hope this helps :) Unsubscribe here: http://0nulu.com/nbz
Posted by Virginia Williams on
I came across your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur website and wanted to let you know that we have decided to open our POWERFUL and PRIVATE web traffic system to the public for a limited time! You can sign up for our targeted traffic network with a free trial as we make this offer available again. If you need targeted traffic that is interested in your subject matter or products start your free trial today: http://0nulu.com/sdq Unsubscribe here: http://0nulu.com/nbz
Posted by Heidi Reynolds on
This is a comment to the Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur admin. Your website is missing out on at least 300 visitors per day. Our traffic system will dramatically increase your traffic to your site: http://0nulu.com/csy - We offer 500 free targeted visitors during our free trial period and we offer up to 30,000 targeted visitors per month. Hope this helps :) Unsubscribe here: http://0nulu.com/nbz
Posted by Heidi Reynolds on
I came across your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur website and wanted to let you know that we have decided to open our POWERFUL and PRIVATE web traffic system to the public for a limited time! You can sign up for our targeted traffic network with a free trial as we make this offer available again. If you need targeted traffic that is interested in your subject matter or products start your free trial today: http://0nulu.com/csy Unsubscribe here: http://0nulu.com/nbz
Posted by Heidi Reynolds on
I came across your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur website and wanted to let you know that we have decided to open our POWERFUL and PRIVATE web traffic system to the public for a limited time! You can sign up for our targeted traffic network with a free trial as we make this offer available again. If you need targeted traffic that is interested in your subject matter or products start your free trial today: http://0nulu.com/rjv Unsubscribe here: http://0nulu.com/mvx
Posted by Nicole on
payday loans bad credit
loans online
payday loans
online loans direct lenders
Posted by Heidi Reynolds on
I came across your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur website and wanted to let you know that we have decided to open our POWERFUL and PRIVATE website traffic system to the public for a limited time! You can sign up for our targeted traffic network with a free trial as we make this offer available again. If you need targeted traffic that is interested in your subject matter or products start your free trial today: http://0nulu.com/sdq Unsubscribe here: http://0nulu.com/nbz
Posted by Heidi Reynolds on
I discovered your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur page and noticed you could have a lot more traffic. I have found that the key to running a website is making sure the visitors you are getting are interested in your subject matter. We can send you targeted traffic and we let you try it for free. Get over 1,000 targeted visitors per day to your website. Start your free trial: http://0nulu.com/sdq Unsubscribe here: http://0nulu.com/nbz
Posted by Heidi Reynolds on
This is a message to the Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur webmaster. Your website is missing out on at least 300 visitors per day. Our traffic system will dramatically increase your traffic to your website: http://0nulu.com/rjv - We offer 500 free targeted visitors during our free trial period and we offer up to 30,000 targeted visitors per month. Hope this helps :) Unsubscribe here: http://0nulu.com/nbz
Posted by Luca on
pogo casino slots
free slots vegas world
casino games online real money
free slot machines play
online casinos for us players
Posted by Website Traffic on
This is a message to the Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur webmaster. Your website is missing out on at least 300 visitors per day. Our traffic system will dramatically increase your traffic to your site: http://0nulu.com/sdq - We offer 500 free targeted visitors during our free trial period and we offer up to 30,000 targeted visitors per month. Hope this helps :) Unsubscribe here: http://0nulu.com/nbz
Posted by Carla French on
I am reaching out since we saw a link to your website and thought you would be a good candidate for our traffic service. We provide targeted website traffic to virtually any type of website. We target our visitors by both country and keywords that you either submit to us or we can do keyword research for you. We offer a seven day FREE trial period with free traffic so that you can try our service to make sure it will work for you. Which of your websites needs the most growth? Find out more here:http://0nulu.com/sdq Unsubscribe here: http://0nulu.com/nbz
Posted by Carla French on
I am reaching out since we saw a link to your website and thought you would be a good candidate for our traffic service. We provide targeted website traffic to virtually any type of website. We target our visitors by both country and keywords that you either submit to us or we can do keyword research for you. We offer a seven day FREE trial period with free traffic so that you can try our service to make sure it will work for you. Which of your websites needs the most growth? Find out more here: http://gd.is/y/nfhpq Unsubscribe here: http://pzr.eu/18
Posted by Rebecca Sutton on
I came across your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur website and wanted to let you know that we have decided to open our POWERFUL and PRIVATE web traffic system to the public for a limited time! You can sign up for our targeted traffic network with a free trial as we make this offer available again. If you need targeted traffic that is interested in your subject matter or products start your free trial today: http://gd.is/y/nfhpq Unsubscribe here: http://gd.is/y/mun53
Posted by Rebecca Sutton on
This is a comment to the Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur webmaster. Your website is missing out on at least 300 visitors per day. Our traffic system will dramatically increase your traffic to your site: http://gd.is/y/nfhpq - We offer 500 free targeted visitors during our free trial period and we offer up to 30,000 targeted visitors per month. Hope this helps :) Unsubscribe here: http://gd.is/y/mun53
Posted by Barbara Kennedy on
I came across your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur website and wanted to let you know that we have decided to open our POWERFUL and PRIVATE website traffic system to the public for a limited time! You can sign up for our targeted traffic network with a free trial as we make this offer available again. If you need targeted traffic that is interested in your subject matter or products start your free trial today: http://pzr.eu/17 Unsubscribe here: http://gd.is/y/mun53
Posted by Kimberly Butler on
g0TZZglK Red http://nk8gf.com/#VoRkVWik-VQo VoRkVWik, wxa4bpWHbSr, [url=http://nxhpd.com]ZhpzD3Cx[/url], [r5noq62E](http://tua7s.com "r5noq62E"), [http://ybh7h.com TIst2bgYIR],
Posted by Ramona Jordan on
This is a message to the Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur admin. Your website is missing out on at least 300 visitors per day. Our traffic system will dramatically increase your traffic to your website: http://xahl.de/p - We offer 500 free targeted visitors during our free trial period and we offer up to 30,000 targeted visitors per month. Hope this helps :) Unsubscribe here: http://xahl.de/q
Posted by Kerry Beck on
This is a comment to the Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur admin. Your website is missing out on at least 300 visitors per day. Our traffic system will dramatically increase your traffic to your site: http://stpicks.com/2rusd - We offer 500 free targeted visitors during our free trial period and we offer up to 30,000 targeted visitors per month. Hope this helps :) Unsubscribe here: http://xahl.de/q
Posted by Kerry Beck on
I discovered your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur page and noticed you could have a lot more traffic. I have found that the key to running a website is making sure the visitors you are getting are interested in your subject matter. We can send you targeted traffic and we let you try it for free. Get over 1,000 targeted visitors per day to your website. Start your free trial: http://url.euqueroserummacaco.com/3ewon Unsubscribe here: http://xahl.de/q
Posted by DonaldMuh on
6 effective ways to quickly earn easy money you can download this hyperlink in PDF format: http://m1.googlenoomon.info/?p=19443
I work for every of the aforementioned methods and earn much more than $ 35,000 per month.
Posted by Justinrom on
6 effective ways to quickly earn easy money you can download this link in PDF format: http://oop.googlenoomon.info/?p=37474
I work for each and every of these methods and earn more than $ 35,000 monthly.
Posted by JaimeVot on
6 effective ways to quickly earn easy money you can download this website link in PDF format: http://m1.googlenoomon.info/?p=29317
I work for each and every of the above methods and earn much more than $ 35,000 monthly.
Posted by Kerry Beck on
This is a message to the Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur webmaster. Your website is missing out on at least 300 visitors per day. Our traffic system will dramatically increase your traffic to your site: http://url.euqueroserummacaco.com/3ewon - We offer 500 free targeted visitors during our free trial period and we offer up to 30,000 targeted visitors per month. Hope this helps :) Unsubscribe here: http://stpicks.com/2ruse
Posted by Monica on
Need to rank your website? Get some free backlinks here: http://freest.at/4kl We use a natural link building strategy to build awesome in-content backlinks. Our massive team of copywriters create original, semantically relevant content around your subject matter. We then post that content around the web to make your website go viral in the eyes of Google. Start your free trial today: http://abi18.eu/16 Unsubscribe: https://bwlink.io/39imp
Posted by Steven Wise on
caiwGAj0P Phon http://pa0pg.com/#TvJnhCje3SS-QvU TvJnhCje3SS, wKvwAwQ8, [url=http://6215o.com]D8FP1ryZ5[/url], [tOINpdZF5KFs](http://xkpot.com "tOINpdZF5KFs"), [http://a9tcz.com 2p2A7VLZaX],
Posted by Monica on
Need to rank your website? Get some free backlinks here: http://y.rxhnet.de/i We use a natural link building strategy to build awesome in-content backlinks. Our massive team of copywriters create original, semantically relevant content around your subject matter. We then post that content around the web to make your website go viral in the eyes of Google. Start your free trial today: http://y.rxhnet.de/i Unsubscribe: https://bwlink.io/39imp
Posted by Monica on
Need to rank your website? Get some free backlinks here: https://bwlink.io/erhqf We use a natural link building strategy to build awesome in-content backlinks. Our massive team of copywriters create original, semantically relevant content around your subject matter. We then post that content around the web to make your website go viral in the eyes of Google. Start your free trial today: http://likes.avanimisra.com/4p1o Unsubscribe: https://bwlink.io/39imp
Posted by Amber Stevens on
I came across your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur website and wanted to let you know that we have decided to open our POWERFUL and PRIVATE website traffic system to the public for a limited time! You can sign up for our targeted traffic network with a free trial as we make this offer available again. If you need targeted traffic that is interested in your subject matter or products start your free trial today: http://insl.co/11 Unsubscribe here: http://xahl.de/q
Posted by Amber Stevens on
This is a message to the Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur webmaster. Your website is missing out on at least 300 visitors per day. Our traffic system will dramatically increase your traffic to your website: http://stpicks.com/2rusd - We offer 500 free targeted visitors during our free trial period and we offer up to 30,000 targeted visitors per month. Hope this helps :) Unsubscribe here: http://stpicks.com/2ruse
Posted by Targeted website visitors on
I discovered your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur page and noticed you could have a lot more traffic. I have found that the key to running a website is making sure the visitors you are getting are interested in your subject matter. We can send you targeted traffic and we let you try it for free. Get over 1,000 targeted visitors per day to your website. Check it out here: http://insl.co/11 Unsubscribe here: http://stpicks.com/2ruse
Targeted website visitors
Posted by Targeted website visitors on
I came to your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur page and noticed you could have a lot more traffic. I have found that the key to running a website is making sure the visitors you are getting are interested in your subject matter. We can send you targeted traffic and we let you try it for free. Get over 1,000 targeted visitors per day to your website. Start your free trial: http://duckshop.co/1f1p Unsubscribe here: http://stpicks.com/2ruse
Targeted website visitors
Posted by Targeted website visitors on
I came across your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur website and wanted to let you know that we have decided to open our POWERFUL and PRIVATE website traffic system to the public for a limited time! You can sign up for our targeted traffic network with a free trial as we make this offer available again. If you need targeted traffic that is interested in your subject matter or products start your free trial today: http://insl.co/11 Unsubscribe here: http://stpicks.com/2ruse
Targeted website visitors
Posted by Targeted website visitors on
I came across your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur website and wanted to let you know that we have decided to open our POWERFUL and PRIVATE website traffic system to the public for a limited time! You can sign up for our targeted traffic network with a free trial as we make this offer available again. If you need targeted traffic that is interested in your subject matter or products start your free trial today: http://stpicks.com/2rusd Unsubscribe here: http://stpicks.com/2ruse
Targeted website visitors
Posted by Dianne Bennett on
This is a message to the Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur admin. Your website is missing out on at least 300 visitors per day. Our traffic system will dramatically increase your traffic to your site: http://s.miku.moe/jbpuz - We offer 500 free targeted visitors during our free trial period and we offer up to 30,000 targeted visitors per month. Hope this helps :) Unsubscribe here: https://twe.lv/gg
Posted by Nicole Mawrey on
This is a message to the Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur webmaster. Your website is missing out on at least 300 visitors per day. Our traffic system will dramatically increase your traffic to your site: http://www.1lnk.net//1ol7 - We offer 500 free targeted visitors during our free trial period and we offer up to 30,000 targeted visitors per month. Hope this helps :) Unsubscribe here: https://twe.lv/gg
Posted by Nicole Mawrey on
I came across your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur website and wanted to let you know that we have decided to open our POWERFUL and PRIVATE web traffic system to the public for a limited time! You can sign up for our targeted traffic network with a free trial as we make this offer available again. If you need targeted traffic that is interested in your subject matter or products start your free trial today: https://38x.de/92sj7 Unsubscribe here: https://twe.lv/gg
Posted by Heidi Wright on
I came across your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur website and wanted to let you know that we have decided to open our POWERFUL and PRIVATE website traffic system to the public for a limited time! You can sign up for our targeted traffic network with a free trial as we make this offer available again. If you need targeted traffic that is interested in your subject matter or products start your free trial today: http://utiny.ml/1yC Unsubscribe here: https://twe.lv/gg
Posted by Lillian Davis on
I came to your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur page and noticed you could have a lot more traffic. I have found that the key to running a website is making sure the visitors you are getting are interested in your subject matter. We can send you targeted traffic and we let you try it for free. Get over 1,000 targeted visitors per day to your website. Start your free trial: https://pgxp.fr/rwlu5 Unsubscribe here: https://twe.lv/gg
Posted by Alice Lowe on
This is a message to the Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur admin. Your website is missing out on at least 300 visitors per day. Our traffic system will dramatically increase your traffic to your website: http://shortener.ncores.eu/ey - We offer 500 free targeted visitors during our free trial period and we offer up to 30,000 targeted visitors per month. Hope this helps :) Unsubscribe here: http://2url.de/1alt
Posted by Alice Lowe on
This is a comment to the Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur webmaster. Your website is missing out on at least 300 visitors per day. Our traffic system will dramatically increase your traffic to your website: http://ralive.de/201z - We offer 500 free targeted visitors during our free trial period and we offer up to 30,000 targeted visitors per month. Hope this helps :) Unsubscribe here: http://2url.de/1alt
Posted by Kelley Brown on
This is a message to the Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur admin. Your website is missing out on at least 300 visitors per day. Our traffic system will dramatically increase your traffic to your site: http://y.rxhnet.de/2w6y - We offer 500 free targeted visitors during our free trial period and we offer up to 30,000 targeted visitors per month. Hope this helps :) Unsubscribe here: http://sp7.site/8
Posted by Kelley Brown on
This is a comment to the Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur webmaster. Your website is missing out on at least 300 visitors per day. Our traffic system will dramatically increase your traffic to your site: http://sp7.site/7 - We offer 500 free targeted visitors during our free trial period and we offer up to 30,000 targeted visitors per month. Hope this helps :) Unsubscribe here: http://sp7.site/8
Posted by Kelley Brown on
I discovered your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur page and noticed you could have a lot more traffic. I have found that the key to running a website is making sure the visitors you are getting are interested in your subject matter. We can send you targeted traffic and we let you try it for free. Get over 1,000 targeted visitors per day to your website. Check it out here: http://likes.avanimisra.com/4p4l Unsubscribe here: http://sp7.site/8
Posted by Kelley Brown on
I came across your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur website and wanted to let you know that we have decided to open our POWERFUL and PRIVATE website traffic system to the public for a limited time! You can sign up for our targeted traffic network with a free trial as we make this offer available again. If you need targeted traffic that is interested in your subject matter or products start your free trial today: http://sp7.site/7 Unsubscribe here: http://sp7.site/8
Posted by Rebecca Newton on
This is a message to the Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur webmaster. Your website is missing out on at least 300 visitors per day. Our traffic system will dramatically increase your traffic to your website: https://verenigdestaten.app/59y6 - We offer 500 free targeted visitors during our free trial period and we offer up to 30,000 targeted visitors per month. Hope this helps :) Unsubscribe here: http://y.rxhnet.de/5kfw
Posted by Rebecca Newton on
I came across your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur website and wanted to let you know that we have decided to open our POWERFUL and PRIVATE website traffic system to the public for a limited time! You can sign up for our targeted traffic network with a free trial as we make this offer available again. If you need targeted traffic that is interested in your subject matter or products start your free trial today: http://sp7.site/7 Unsubscribe here: http://y.rxhnet.de/5kfw
Posted by Rebecca Newton on
This is a comment to the Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur webmaster. Your website is missing out on at least 300 visitors per day. Our traffic system will dramatically increase your traffic to your site: https://short.dicecraft.de/7qgi4 - We offer 500 free targeted visitors during our free trial period and we offer up to 30,000 targeted visitors per month. Hope this helps :) Unsubscribe here: http://y.rxhnet.de/5kfw
Posted by Christine on
This is a message to the Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur webmaster. Your website is missing out on at least 300 visitors per day. Our traffic system will dramatically increase your traffic to your website: http://go.fireontherim.com/a3w - We offer 500 free targeted visitors during our free trial period and we offer up to 30,000 targeted visitors per month. Hope this helps :) Unsubscribe here: http://y.rxhnet.de/5kfw
Posted by Christine on
I discovered your Ballangen næringsutvikling :: Gründer kultur page and noticed you could have a lot more traffic. I have found that the key to running a website is making sure the visitors you are getting are interested in your subject matter. We can send you targeted traffic and we let you try it for free. Get over 1,000 targeted visitors per day to your website. Start your free trial: http://sp7.site/7 Unsubscribe here: http://y.rxhnet.de/5kfw
Posted by http://canadianorderpharmacy.com/ on
Hi there, I wish for to subscribe for this blog to take latest updates, so where can i do it please assist.
Posted by uzoslumiz on
http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis Cialis Online slx.rkwo.balnu.no.hhf.ny http://mewkid.net/when-is-regylia/
Posted by echaojozey on
http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis 20 Mg Lowest Price Cialis 20 Mg mhl.alyd.balnu.no.kyc.cr http://mewkid.net/when-is-regylia/
Posted by olucovoik on
http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Tadalafil 20 Mg Cialis 20mg fpo.hoeu.balnu.no.saa.py http://mewkid.net/when-is-regylia/
Posted by awboxizarabe on
http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Tadalafil 20 Mg Tadalafil 20 Mg xpy.xdls.balnu.no.qui.lr http://mewkid.net/when-is-regylia/
Posted by alejez on
YmFsbnUubm8# ativekeb-a.anchor.com [URL=http://mewkid.net/buy-phicalis/#ativekeb-u]ativekeb-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/buy-phicalis/#ativekeb-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ativekeb-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ativekeb-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ativekeb-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ativekeb-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ativekeb-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ativekeb-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ativekeb-t ecewihoq
Posted by afukicu on
YmFsbnUubm8# uomuxos-a.anchor.com [URL=http://mewkid.net/buy-phicalis/#uomuxos-u]uomuxos-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/buy-phicalis/#uomuxos-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#uomuxos-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#uomuxos-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#uomuxos-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#uomuxos-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#uomuxos-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#uomuxos-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#uomuxos-t igosiijam
Posted by urifez on
YmFsbnUubm8# ilfivujo-a.anchor.com [URL=http://mewkid.net/buy-phicalis/#ilfivujo-u]ilfivujo-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/buy-phicalis/#ilfivujo-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ilfivujo-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ilfivujo-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ilfivujo-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ilfivujo-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ilfivujo-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ilfivujo-t http://mewkid.net/buy-phicalis/#ilfivujo-t aroefifi
Posted by asopinoicapuj on
http://mewkid.net/when-is-rahava/ - Cialis Cialis 20 Mg Lowest Price evt.wyyy.balnu.no.xby.kp http://mewkid.net/when-is-rahava/
Posted by uqutules on
http://mewkid.net/when-is-rahava/ - Cialis Coupon Cialis 20 Mg ajg.izgq.balnu.no.uhh.rf http://mewkid.net/when-is-rahava/
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)